اطلاعات تماس شرکت

آدرس: تهران - مرزداران - خیابان اطاعتی جنوبی - مهدی یکم - پلاک ۲۱۹

تلفن: 64-0218۸۲۳۵۵۶۰

آدرس ایمیل: info@anitalgold.com

INSTAGRAM: anital.ir

TOP