پیام مدیرعامل

توسط Maryam bagheri / / منتشر شده در دسته‌بندی نشده

بنام خداوند شعر و سخن                  نخستین سخن در همه انجمن

سخنم را با یاد پروردگاری که با مهربانی و لطف بیکران خود نعمت های بیشماری را بر بندگان خود ارزانی داشته و برکت را در کنار تلاش و حرکت ما انسانها همراه و همقدم نموده است شروع می کنم زیرا ما برای کسب رضایت خالق بی همتا خدمت به بندگان او را بر خود واجب دانسته ایم و با وجود مسئولیت های سنگین در این راه دراز با انگیزه قدم گذاشته ایم و به خود می بالیم که با عنوان شرکتی معتبر و با برندی قابل اعتماد وتعهد اخلاقی میان مصرف کنندگان ملی حضور پیدا کرده ایم.

هدف ما ایجاد تعامل مثبت بی صنعت و جامعه می باشد که با ارائه محصول و خدمات با کیفیت و نوآوری در محصولات باعث بهبود زندگی مشتریان شود و ما برای کسب این اهداف با آغوشی باز نظرات و پیشنهادات شما را پذیرا هستیم.

خداوندا آرامش ده تا پذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم و توانایی عطا فرما تا تغییر دهم آنچه را می توانم و فهمی ده تا تفاوت این دو را درک نمایم.

TOP